top of page

Recente opdrachten, een selectie

 • Gemeente Almere, programmamanager Leren en Werken.

 • Gemeente Arnhem, directeur cluster Strategie, Beleid & Regie.

 • Ministerie, begeleiding Bestuursraad.

 • Nationale politie, diverse opdrachten op gebied van organisatieverandering, strategie, diversiteit en inclusie.

 • Gemeente Utrecht, visitatiecommissies ambtelijke organisatie, meerdere jaren.

 • TivoliVredenburg, onderzoeks- en adviesteam 2016 en 2020 (commissie Gehrels.)

 • Vakateliers Nederlands Genootschap van Burgemeesters 2016 - 2022.

 • Griffie Eerste Kamer, begeleiding Managementteam.

 • Procesbegeleiding en visieontwikkeling fuserende gemeenten.

 • Diverse gemeenten, politiek-bestuurlijke verhoudingen, samenspel college - raad.

 • Teamcoaching voor managementteams, bestuursteams, raden van toezicht.

 • Individuele coaching van bestuurders en managers.

 • Evaluaties RvT's, visitatiecommissies.

 • Conflictbemiddeling.

bottom of page