top of page

Mijn manier van kijken en werken

Strategie en sturing zijn belangrijk, maar gedrag en onderlinge samenwerking zijn minstens zo bepalend voor het functioneren van organisaties, zowel in de bestuurskamer als in de uitvoering. In mijn opdrachten combineer ik inhoudelijke expertise met een goede kijk op mensen.​ ​Langjarige ervaring, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kennis van de (semi-)publieke sector zijn de basis voor mijn aanpak. Ik werk op een betrokken, toegankelijke en resultaatgerichte manier, waarbij mijn eigen rol flexibel is en kan variëren van bestuursadviseur of sparringpartner tot proces- en interimmanager. ​

 

Thema's

  • Soepeler en effectiever laten functioneren van organisaties.

  • Optimaal toerusten van teams en individuen: teamcoaching, individuele coaching.

  • Oplossen van complexe en gevoelige politiek-bestuurlijke vraagstukken.

 

Netwerk en samenwerking​

Waar nodig en mogelijk zoek ik samenwerking met anderen. Het netwerk dat ik de afgelopen 30 jaar heb opgebouwd in de publieke sector en de consultancy stelt mij in staat om gericht door te verwijzen naar andere professionals en passende teams samen te stellen. Ik ben gecertificeerd partner van Management Drives en gebruik dit instrument bij de begeleiding van groepen en individuen. ​

 

 

bottom of page